VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia - Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 25 maja 2018 roku
13.00–14.00Lunch
14.00–14.20Wykład sponsorowany firmy Gilead. Chłoniak z dużych komórek B (DLBCL) — wyzwania w roku 2018
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
14.20–14.40Wykład sponsorowany firmy Abbvie. Wenetoklaks jako odpowiedź na niezaspokojona potrzebę medyczną u pacjentów z nawrotowo-oporną postacią PBL
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
14.40–15.00Przerwa na kawę
15.00–15.30
Sesja FWCO
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
  15.00–15.30Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w chorobie Gauchera
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
  15.30–16.10
  Sesja sponsorowana firmy Roche
   15.30–15.50Co zmienia rytuksymab sc w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze?
   dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik
   15.50–16.10Aktualne możliwości leczenia chorych na PBL z chorobami współistniejącymi
   dr n. med. Monika Długosz-Danecka
   16.10–17.25
   Immunoterapia
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
    16.10–16.30Rola immunoterapii w onkologii i hematologii dziecięcej
    prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
    16.30–16.50Rola immunoterapii w nowotworach narządów litych
    dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
    16.50–17.10Rola immunoterapii w nowotworach hematologicznych
    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
    17.10–17.25Dyskusja
    17.25–17.45Przerwa na kawę
    17.45–19.15
    Zalecenia diagnostyczno-lecznicze u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
    Przewodniczący: dr hab. n. med. Tomasz Sacha, dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, dr n. med. Katarzyna Budziszewska
     17.45–18.05Przewlekła białaczka szpikowa
     dr hab. n. med. Tomasz Sacha
     18.05–18.20Ostra białaczka szpikowa
     prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
     18.20–18.40Zespół hemofagocytowy
     dr n. med. Katarzyna Budziszewska
     18.40–19.00MPN(-)/MDS
     dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
     19.00–19.15Dyskusja
     19.45Kolacja — nie zawiera części artystycznej
     Sobota, 26 maja 2018 roku
     09.00–10.00
     Sesja satelitarna firmy Celgene. Praktyczne aspekty leczenia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym
      09.00–09.20Szpiczak plazmocytowy u pacjentów w wieku starszym
      prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
      09.20–09.40Możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego w warunkach polskich
      dr n. med. Grzegorz Charliński
      09.40–10.00Jakość życia pacjentów ze szpiczakiem
      prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
      10.00–11.00
      Sesja satelitarna firmy Novartis
      Przewodniczący: dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
       10.00–10.20Odstawić czy nie odstawić IKT? — oto jest pytanie
       dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., dr n. med. Elżbieta Patkowska
       10.20–10.40Transformacja czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej — kiedy podejrzewać wtórną mielofibrozę?
       dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., dr n. med. Aleksandra Gołos
       10.40–11.00Diagnostyka i leczenie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej. Nowe możliwości terapeutyczne w Polsce
       prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
       11.00–11.30Przerwa na kawę
       11.30–12.40
       Varia
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, dr hab. n. med. Anna Czyż
        11.30–11.50CLL/chłoniak z małych limfocytów
        dr n. med. Bartosz Puła
        11.50–12.10Ostra białaczka limfoblastyczna
        dr hab. n. med. Anna Czyż
        12.10–12.30Chłoniak Hodgkina
        prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
        12.30–12.40Dyskusja
        12.40–13.10Przerwa na kawę
        13.10–13.40Wykład sponsorowany firmy BMS. Remisja w PBSz — warunki dyskontynuacji IKT na podstawie badań odstawienia dazatynibu
        dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
        13.40–14.10Wykład sponsorowany firmy Pfizer. Miejsce BOSUTYNIBU w przewlekłej białaczce szpikowej
        prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
        14.10–15.10Lunch
        15.10–16.20
        Zalecenia diagnostyczno-lecznicze u chorych na chłoniaki agresywne
        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, dr n. med. Kazimierz Hałaburda
         15.10–15.30Pierwotne chłoniaki OUN
         lek. Monika Chełstowska
         15.30–15.50CAR-T, wskazania i rola kondycjonowania
         prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
         15.50–16.10Transplantacje w chłoniakach
         dr n. med. Kazimierz Hałaburda
         16.10–16.20Dyskusja
         16.20–16.50Przerwa na kawę
         16.50–17.50
         Zalecenia diagnostyczno-lecznicze u chorych na dyskrazje z komórek plazmatycznych
         Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
          16.50–17.05Badania diagnostyczne i monitorowanie skuteczności leczenia
          prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
          17.05–17.20Amyloidoza
          lek. Aleksander Salomon-Perzyński
          17.20–17.40Szpiczak plazmocytowy
          prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
          17.40–17.50Dyskusja
          17.50–18.45
          Hemostaza
          Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński, dr n. med. Andrzej Mital
           17.50–18.05Hemofilia
           dr n. med. Andrzej Mital
           18.05–18.20Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
           prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
           18.20–18.40Nagłe krwawienie po bezpośrednich doustnych antykoagulantach (DOACS)
           prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
           18.40–18.45Dyskusja
           18.45Poczęstunek
           Piątek, 25 maja 2018 roku
           13.00–14.00
           Lunch
           14.00–14.20
           Wykład sponsorowany firmy Gilead. Chłoniak z dużych komórek B (DLBCL) — wyzwania w roku 2018
           prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
           14.20–14.40
           Wykład sponsorowany firmy Abbvie. Wenetoklaks jako odpowiedź na niezaspokojona potrzebę medyczną u pacjentów z nawrotowo-oporną postacią PBL
           prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
           14.40–15.00
           Przerwa na kawę
           15.00–15.30
           Sesja FWCO
           Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
            15.00–15.30
            Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w chorobie Gauchera
            prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
            15.30–16.10
            Sesja sponsorowana firmy Roche
             15.30–15.50
             Co zmienia rytuksymab sc w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze?
             dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik
             15.50–16.10
             Aktualne możliwości leczenia chorych na PBL z chorobami współistniejącymi
             dr n. med. Monika Długosz-Danecka
             16.10–17.25
             Immunoterapia
             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
              16.10–16.30
              Rola immunoterapii w onkologii i hematologii dziecięcej
              prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
              16.30–16.50
              Rola immunoterapii w nowotworach narządów litych
              dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
              16.50–17.10
              Rola immunoterapii w nowotworach hematologicznych
              prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
              17.10–17.25
              Dyskusja
              17.25–17.45
              Przerwa na kawę
              17.45–19.15
              Zalecenia diagnostyczno-lecznicze u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
              Przewodniczący: dr hab. n. med. Tomasz Sacha, dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, dr n. med. Katarzyna Budziszewska
               17.45–18.05
               Przewlekła białaczka szpikowa
               dr hab. n. med. Tomasz Sacha
               18.05–18.20
               Ostra białaczka szpikowa
               prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
               18.20–18.40
               Zespół hemofagocytowy
               dr n. med. Katarzyna Budziszewska
               18.40–19.00
               MPN(-)/MDS
               dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
               19.00–19.15
               Dyskusja
               19.45
               Kolacja — nie zawiera części artystycznej
               Sobota, 26 maja 2018 roku
               09.00–10.00
               Sesja satelitarna firmy Celgene. Praktyczne aspekty leczenia pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym
                09.00–09.20
                Szpiczak plazmocytowy u pacjentów w wieku starszym
                prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
                09.20–09.40
                Możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego w warunkach polskich
                dr n. med. Grzegorz Charliński
                09.40–10.00
                Jakość życia pacjentów ze szpiczakiem
                prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
                10.00–11.00
                Sesja satelitarna firmy Novartis
                Przewodniczący: dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
                 10.00–10.20
                 Odstawić czy nie odstawić IKT? — oto jest pytanie
                 dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., dr n. med. Elżbieta Patkowska
                 10.20–10.40
                 Transformacja czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej — kiedy podejrzewać wtórną mielofibrozę?
                 dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw., dr n. med. Aleksandra Gołos
                 10.40–11.00
                 Diagnostyka i leczenie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej. Nowe możliwości terapeutyczne w Polsce
                 prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
                 11.00–11.30
                 Przerwa na kawę
                 11.30–12.40
                 Varia
                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, dr hab. n. med. Anna Czyż
                  11.30–11.50
                  CLL/chłoniak z małych limfocytów
                  dr n. med. Bartosz Puła
                  11.50–12.10
                  Ostra białaczka limfoblastyczna
                  dr hab. n. med. Anna Czyż
                  12.10–12.30
                  Chłoniak Hodgkina
                  prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
                  12.30–12.40
                  Dyskusja
                  12.40–13.10
                  Przerwa na kawę
                  13.10–13.40
                  Wykład sponsorowany firmy BMS. Remisja w PBSz — warunki dyskontynuacji IKT na podstawie badań odstawienia dazatynibu
                  dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
                  13.40–14.10
                  Wykład sponsorowany firmy Pfizer. Miejsce BOSUTYNIBU w przewlekłej białaczce szpikowej
                  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
                  14.10–15.10
                  Lunch
                  15.10–16.20
                  Zalecenia diagnostyczno-lecznicze u chorych na chłoniaki agresywne
                  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, dr n. med. Kazimierz Hałaburda
                   15.10–15.30
                   Pierwotne chłoniaki OUN
                   lek. Monika Chełstowska
                   15.30–15.50
                   CAR-T, wskazania i rola kondycjonowania
                   prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
                   15.50–16.10
                   Transplantacje w chłoniakach
                   dr n. med. Kazimierz Hałaburda
                   16.10–16.20
                   Dyskusja
                   16.20–16.50
                   Przerwa na kawę
                   16.50–17.50
                   Zalecenia diagnostyczno-lecznicze u chorych na dyskrazje z komórek plazmatycznych
                   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
                    16.50–17.05
                    Badania diagnostyczne i monitorowanie skuteczności leczenia
                    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
                    17.05–17.20
                    Amyloidoza
                    lek. Aleksander Salomon-Perzyński
                    17.20–17.40
                    Szpiczak plazmocytowy
                    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
                    17.40–17.50
                    Dyskusja
                    17.50–18.45
                    Hemostaza
                    Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński, dr n. med. Andrzej Mital
                     17.50–18.05
                     Hemofilia
                     dr n. med. Andrzej Mital
                     18.05–18.20
                     Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
                     prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
                     18.20–18.40
                     Nagłe krwawienie po bezpośrednich doustnych antykoagulantach (DOACS)
                     prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
                     18.40–18.45
                     Dyskusja
                     18.45
                     Poczęstunek

                     Organizator:

                     Via Medica

                     Patronat medialny:

                     Onkoedu.pl

                     Partner:

                     IKAMED.PL

                     Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                     Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl