VII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia - Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

Program


Pobierz program w formacie PDF
Piątek, 19 maja 2017 roku
14.00–15.00Lunch
15.00–17.00
I Polska Szkoła nowotworów mieloproliferacyjnych Ph(–) – pod Patronatem Novartis
Przewodniczący: dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
  15.00–15.15Algorytmy diagnostyki i leczenia MF
  dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
  15.15–15.25Diagnostyka molekularna mielofibrozy – znaczenie rokownicze
  dr n. med. Emilia Białopiotrowicz
  15.25–15.35Diagnostyka mutacji CARL, ASXL1 – dotychczasowe wyniki uzyskane w IHT
  dr n. med. Patryk Górniak
  15.35–15.50Pytania i dyskusja
  15.50–16.35Trzy przypadki kliniczne MF

 1. Pacjentka z MF przygotowana do allo–HSCT ruksolitynibem
  dr n. med. Elżbieta Patkowska
 2. Pacjentka z MF leczona ruksolitynibem – małopłytkowość w przebiegu terapii
  dr n. med. Aleksandra Gołos
 3. Zakażenie gruźlicą podczas terapii inhibitorem JAK
  lek. Bogdan Ochrem
 4. 16.35–17.00Israel MPN Patient Organisation
  Giora Sharf
  17.00–17.20Przerwa na kawę
  17.20–18.50
  Wytyczne diagnostyczno-lecznicze u chorych na chłoniaki agresywne
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
   17.20–17.40Chłoniak z komórek płaszcza
   lek. Michał Szymczyk
   17.40–18.00Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B
   dr n. med. Anna Dąbrowska-Iwanicka
   18.00–18.20Chłoniak rozlany z dużych komórek B
   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
   18.20–18.40Chłoniak Hodgkina
   prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
   18.40–18.50Dyskusja
   18.50–19.50
   Sesja satelitarna firmy Roche — Przeciwciała monoklonalne anty–CD20 "gorący" temat w hematoonkologii
   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
    18.50–19.10Leki biopodobne. Punk widzenia ESMO
    prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur
    19.10–19.30Standardy leczenia chorych na PBL– miejsce przeciwaciał antyCD20
    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
    19.30–19.50MabThera SC – skuteczność, bezpieczeństwo, oszczędność czasu
    dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska
    20.30Kolacja
    Sobota, 20 maja 2017 roku
    09.00–10.00
    Leczenie MDS i AML w praktyce klinicznej
    Przewodniczący: dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
     09.00–09.15Długoterminowe leczenie azacytydyną u chorego na MDS – opis przypadku
     dr n. med. Elżbieta Wiater
     09.15–09.30Wpływ terapii AZA na jakość życia u pacjentów wieku sędziwym – przypadek kliniczny
     dr n. med. Judyta Strzała
     09.30–09.45Leczenie azacytydyną chorego na wtórna AML po MDS
     dr n. med. Agnieszka Pluta
     09.45–10.00Dyskusja
     10.00–10.45
     Sesja satelitarna firmy BMS — BMS w hematologii
     Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
      10.00–10.20Skuteczności i tolerancja niwolumaby (Opdivo) u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina
      prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
      10.20–10.40Kryteria wyboru dazatynibu w terapii PBsz w II linii leczenia
      dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
      10.40–10.45Dyskusja
      10.45–11.05Wykład sponsorowany firmy Abbvie — Wenetoklaks: nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową po niepowodzeniu leczenia inhibitorami BCR
      prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
      11.05–11.20Przerwa na kawę
      11.20–13.05
      Wytyczne diagnostyczno-lecznicze u chorych na chłoniaki indolentne
      Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
       11.20–11.50Chłoniak grudkowy i limfoplazmocytowy/choroba Waldenstroma
       prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
       11.50–12.10Chłoniak z małych limfocytów/CLL
       prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
       12.10–12.30Chłoniaki z komórek brzeżnych
       dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
       12.30–12.50W poszukiwaniu miejsca inhibitorów szlaku BCR w leczeniu chłoniaków B- komórkowych
       dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. nadzw.
       12.50–13.05Dyskusja
       13.05–13.25Przerwa na kawę
       13.25–14.25
       Sesja satelitarna firmy Amgen — Optymalizacja chemioterapii poprzez zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu
       Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec
        13.25–13.50Dlaczego powinniśmy leczyć niedokrwistość związaną z chemioterapią w przebiegu leczenia w hematologii?
        prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
        13.50–14.15Dlaczego i jak zapobiegać neutropenii w przebiegu leczenia nowotworów krwi?
        prof. dr hab. n. med. Jan M. Zaucha
        14.15–14.20Dyskusja
        14.25–15.25Lunch
        15.25–16.55
        Hemostaza
        Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
         15.25–15.45Hemofilia nabyta
         prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
         15.45–16.05Nocna napadowa hemoglobinuria
         prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
         16.05–16.25Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
         prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
         16.25–16.45Zakrzepica żylna o nietypowej lokalizacji - diagnostyka i leczenie
         prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
         16.45–16.55Dyskusja
         16.55–17.15Przerwa na kawę
         17.15–18.00
         Leczenia żywieniowego w onkohematologii
         Przewodniczący: mgr Agata Lewandowska, dr n. med. Michał Jankowski
          17.15–17.35Znaczenie leczenia żywieniowego w onkologii
          dr n. med. Michał Jankowski
          17.35–17.55Specyfika leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory hematologiczne
          mgr Agata Lewandowska
          17.55–18.00Dyskusja
          18.00–19.30
          Wytyczne diagnostyczno-lecznicze u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
          Przewodniczący: dr hab. n. med. Tomasz Sacha, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
           18.00–18.20Przewlekła białaczka szpikowa
           dr hab. n. med. Tomasz Sacha
           18.20–18.40Ostra białaczka szpikowa
           dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
           18.40–19.00Zespoły mielodysplastyczne
           prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
           19.00–19.20Ostra białaczka limfoblastyczna
           dr hab. n. med. Anna Czyż
           19.20–19.30Dyskusja
           20.30Kolacja
           Piątek, 19 maja 2017 roku
           14.00–15.00
           Lunch
           15.00–17.00
           I Polska Szkoła nowotworów mieloproliferacyjnych Ph(–) – pod Patronatem Novartis
           Przewodniczący: dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
            15.00–15.15
            Algorytmy diagnostyki i leczenia MF
            dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
            15.15–15.25
            Diagnostyka molekularna mielofibrozy – znaczenie rokownicze
            dr n. med. Emilia Białopiotrowicz
            15.25–15.35
            Diagnostyka mutacji CARL, ASXL1 – dotychczasowe wyniki uzyskane w IHT
            dr n. med. Patryk Górniak
            15.35–15.50
            Pytania i dyskusja
            15.50–16.35
            Trzy przypadki kliniczne MF

           1. Pacjentka z MF przygotowana do allo–HSCT ruksolitynibem
            dr n. med. Elżbieta Patkowska
           2. Pacjentka z MF leczona ruksolitynibem – małopłytkowość w przebiegu terapii
            dr n. med. Aleksandra Gołos
           3. Zakażenie gruźlicą podczas terapii inhibitorem JAK
            lek. Bogdan Ochrem
           4. 16.35–17.00
            Israel MPN Patient Organisation
            Giora Sharf
            17.00–17.20
            Przerwa na kawę
            17.20–18.50
            Wytyczne diagnostyczno-lecznicze u chorych na chłoniaki agresywne
            Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
             17.20–17.40
             Chłoniak z komórek płaszcza
             lek. Michał Szymczyk
             17.40–18.00
             Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B
             dr n. med. Anna Dąbrowska-Iwanicka
             18.00–18.20
             Chłoniak rozlany z dużych komórek B
             prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
             18.20–18.40
             Chłoniak Hodgkina
             prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
             18.40–18.50
             Dyskusja
             18.50–19.50
             Sesja satelitarna firmy Roche — Przeciwciała monoklonalne anty–CD20 "gorący" temat w hematoonkologii
             Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
              18.50–19.10
              Leki biopodobne. Punk widzenia ESMO
              prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur
              19.10–19.30
              Standardy leczenia chorych na PBL– miejsce przeciwaciał antyCD20
              prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
              19.30–19.50
              MabThera SC – skuteczność, bezpieczeństwo, oszczędność czasu
              dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska
              20.30
              Kolacja
              Sobota, 20 maja 2017 roku
              09.00–10.00
              Leczenie MDS i AML w praktyce klinicznej
              Przewodniczący: dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
               09.00–09.15
               Długoterminowe leczenie azacytydyną u chorego na MDS – opis przypadku
               dr n. med. Elżbieta Wiater
               09.15–09.30
               Wpływ terapii AZA na jakość życia u pacjentów wieku sędziwym – przypadek kliniczny
               dr n. med. Judyta Strzała
               09.30–09.45
               Leczenie azacytydyną chorego na wtórna AML po MDS
               dr n. med. Agnieszka Pluta
               09.45–10.00
               Dyskusja
               10.00–10.45
               Sesja satelitarna firmy BMS — BMS w hematologii
               Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
                10.00–10.20
                Skuteczności i tolerancja niwolumaby (Opdivo) u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina
                prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
                10.20–10.40
                Kryteria wyboru dazatynibu w terapii PBsz w II linii leczenia
                dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw.
                10.40–10.45
                Dyskusja
                10.45–11.05
                Wykład sponsorowany firmy Abbvie — Wenetoklaks: nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową po niepowodzeniu leczenia inhibitorami BCR
                prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
                11.05–11.20
                Przerwa na kawę
                11.20–13.05
                Wytyczne diagnostyczno-lecznicze u chorych na chłoniaki indolentne
                Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
                 11.20–11.50
                 Chłoniak grudkowy i limfoplazmocytowy/choroba Waldenstroma
                 prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
                 11.50–12.10
                 Chłoniak z małych limfocytów/CLL
                 prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
                 12.10–12.30
                 Chłoniaki z komórek brzeżnych
                 dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
                 12.30–12.50
                 W poszukiwaniu miejsca inhibitorów szlaku BCR w leczeniu chłoniaków B- komórkowych
                 dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. nadzw.
                 12.50–13.05
                 Dyskusja
                 13.05–13.25
                 Przerwa na kawę
                 13.25–14.25
                 Sesja satelitarna firmy Amgen — Optymalizacja chemioterapii poprzez zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostu
                 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec
                  13.25–13.50
                  Dlaczego powinniśmy leczyć niedokrwistość związaną z chemioterapią w przebiegu leczenia w hematologii?
                  prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
                  13.50–14.15
                  Dlaczego i jak zapobiegać neutropenii w przebiegu leczenia nowotworów krwi?
                  prof. dr hab. n. med. Jan M. Zaucha
                  14.15–14.20
                  Dyskusja
                  14.25–15.25
                  Lunch
                  15.25–16.55
                  Hemostaza
                  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
                   15.25–15.45
                   Hemofilia nabyta
                   prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
                   15.45–16.05
                   Nocna napadowa hemoglobinuria
                   prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
                   16.05–16.25
                   Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
                   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
                   16.25–16.45
                   Zakrzepica żylna o nietypowej lokalizacji - diagnostyka i leczenie
                   prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
                   16.45–16.55
                   Dyskusja
                   16.55–17.15
                   Przerwa na kawę
                   17.15–18.00
                   Leczenia żywieniowego w onkohematologii
                   Przewodniczący: mgr Agata Lewandowska, dr n. med. Michał Jankowski
                    17.15–17.35
                    Znaczenie leczenia żywieniowego w onkologii
                    dr n. med. Michał Jankowski
                    17.35–17.55
                    Specyfika leczenia żywieniowego u chorych na nowotwory hematologiczne
                    mgr Agata Lewandowska
                    17.55–18.00
                    Dyskusja
                    18.00–19.30
                    Wytyczne diagnostyczno-lecznicze u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
                    Przewodniczący: dr hab. n. med. Tomasz Sacha, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
                     18.00–18.20
                     Przewlekła białaczka szpikowa
                     dr hab. n. med. Tomasz Sacha
                     18.20–18.40
                     Ostra białaczka szpikowa
                     dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
                     18.40–19.00
                     Zespoły mielodysplastyczne
                     prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
                     19.00–19.20
                     Ostra białaczka limfoblastyczna
                     dr hab. n. med. Anna Czyż
                     19.20–19.30
                     Dyskusja
                     20.30
                     Kolacja

                     Organizator:

                     Via Medica

                     Patronat medialny:

                     Onkoedu.pl

                     Partner:

                     IKAMED.PL

                     Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                     Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl