VII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia - Aktualne wytyczne diagnostyczno-lecznicze

Program

pdf pobierz program w formacie PDF

 

11:00–14:00 Novartis Oncology Research Day  
11:00–12:00 Badania kliniczne — teraźniejszość i przyszłość w hematologii, część I  
12:00–12:30

Przerwa kawowa

 
12:30–14:00 Badania kliniczne — teraźniejszość i przyszłość w hematologii, część II — debata „Idealny sponsor — Idealny ośrodek”  
14:00–15:00 Lunch  
15:00–17:00 Nowotwory układu chłonnego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. nadzw.
 
15:00–15:20 Co nowego w HL?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
 
15:20–15:40 Co nowego w NHL?
prof dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
 
15:40–16:00 Znaczenie eradykacji choroby resztkowej w CLL
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
 
16:00–16:20 Kliniczne markery predykcyjne i prognostyczne
 dr hab. n. med. Anna Czyż (Poznań)
 
16:20–16:40 Komórkowe markery predykcyjne i prognostyczne
dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. nadzw. (Warszawa)
 
16:40–16:55 Znaczenie zastosowania hematopoetycznych i granulocytarnych czynników wzrostu dla utrzymania zaplanowanego schematu i przebiegu chemioterapii
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
 
16:55–17:00 Dyskusja  
17:00–17:30 Przerwa na kawę  
17:30–19:00 Zaburzenia hemostazy 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
 
17:30–17:50 Co nowego w małopłytkowych skazach krwotocznych?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź)
 
17:50–18:10 Co nowego w osoczowych skazach krwotocznych
dr hab. n. med. Jacek Treliński, prof. nadzw.  (Łódź)
 
18:10–18:30 Co nowego w nocnej napadowej hemoglobinurii?
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
 
18:30–18:50 Co nowego w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej?
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań)
 
18:50–19:00 Dyskusja  
20.00  Kolacja
Promocja podręcznika „Hematologia” (T. Robak, K. Warzocha)
 

9:00–10:00 Sesja satelitarna firmy Celgene
Pomalidomid w leczeniu pacjentów z RRMM - doświadczenia polskie
 
9:00–9.15 Pomalidomid w leczeniu RRMM – doświadczenia własne
dr hab. n. med. Lidia Gil (Poznań)
 
9:15–9:30 Chory z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym IgG kappa leczony 19 cyklami pomalidomidu
dr n. med. Artur Jurczyszyn (Kraków)
 
9:30–9:45 Pomalidomid w skojarzeniu z deksametazonem i klarytromycyną w leczeniu podwójnie opornego szpiczaka plazmocytowego
lek.med. Agnieszka Szeremet (Wrocław)
 
9:45–10:00 Skuteczność pomalidomidu w leczeniu RRMM
dr n. med. Grzegorz Charliński (Warszawa)
 
10:00–10.20 Sesja satelitarna medyczna firmy Bristol-Myers Squibb  
10:00–10:20 Jak działa immunostymulacja w walce z nowotworami – przykład niwolumabu
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
 
10.20–11.00 Sesja satelitarna marketingowa firmy Bristol-Myers Squibb  
10:20–10:45 Miejsce dazatynibu w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu Filadelfia
dr hab. n. med. Anna Czyż (Poznań)
 
10:45–11:00 Skuteczność dazatynibu w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu Filadelfia u chorych z opornością na imatynib i w szczególnych sytuacjach klinicznych- analiza przypadków
dr n. med. Marta Barańska (Poznań)
 
11:15–12:45 Przewlekłe białaczki limfoidalne
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med Tadeusz Robak 
 
11:15–11:45 Przewlekła białaczka limfocytowa — nowe czynniki prognostyczne i nowe leki
dr n. med. Jerzy Z. Błoński (Łódź)
 
11:45–12:10 Białaczka włochatokomórkowa
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (Łódź)
 
12:10–12:35 Białaczka prolimfocytowa i białaczka dużych ziarnistych limfocytów
prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec (Wrocław)
 
12:35–12:45 Dyskusja  
13.00–14.00 Sesja satelitarna firmy Novartis
Immunologia nowotworów i leczenie celowane
Przewodniczący: dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. nadzw.
 
13:00–13:20 Mechanizmy epigenetyczne w patogenezie i leczeniu chorób układu krwiotwórczego i chłonnego
dr Emilia Białopiotrowicz (Warszawa)
 
13:20–13:40 Białaczkowe komórki macierzyste — strategiczny cel terapii przeciwnowotworowej 
mgr Anna Polak (Warszawa)
 
13:40–14:00 Engineered immunity — nowe strategie immunoterapii nowotworów
dr Ewa Jabłońska (Warszawa)
 
14:00–15:00 Lunch  
15.00–16.30 Nowotwory mieloproliferacyjne i zespoły mielodysplastyczne
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, prof dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
 
15:00–15:50 Nilotynib w pierwszej linii leczenia chorych na CML
dr hab. n. med. Tomasz Sacha (Kraków)
versus wczesny switch po nieskuteczności imatynibu — debata
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (Poznań)
 
15:50–16:20 Co nowego w MPN BCR/ABL1(-) i MDS?
dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor, prof. nadzw. (Warszawa)
 
16:20–16:30 Dyskusja  
16.30–17.00 Przerwa na kawę  
17:00–19:00 Ostre białaczki i transplantologia
Przewodniczący: dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
 
17:00–17:20 Co nowego w transplantacji komórek krwiotwórczych?
dr n. med. Kazimierz Hałaburda (Warszawa)
 
17:20–17:45 Co nowego w ostrych białaczkach?
dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)
 
17:45–18:00 Optymalizacja leczenia preparatami asparaginazy u chorych na ostre białaczki limfoblastyczne - rekomendacje z 2016 roku
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
 
18:00–18:20 Miejsce przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego
dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, prof. nadzw. (Warszawa)
 
18:20–18:35 Ciężka wrodzona neutropenia — przebieg kliniczny a molekularne podłoże choroby
dr n. med. Joanna Trelińska (Łódź)
 
18:35–18:50 Dlaczego warto aby hematolog znał chorobę Gaucher?
dr hab. n. med. Maciej J. Machaczka, prof. nadzw (Rzeszów)
 
18:50–19:00   Dyskusja  

 

Zarejestruj się

 

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Onkoedu.pl

Partner:

IKAMED.PL

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl