Program

13.00–14.00 Lunch
14.00–16.30 Nowotwory mieloproliferacyjne i zespoły mielodysplastyczne — sesja warsztatowa
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk), prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Warszawa)

Partner warsztatów: firma Novartis
14.00–14.20 Patomorfologia szpiku w MPN BCR-ABL(-)
prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek (Warszawa)
14.20–14.40 Praktyczne zastosowanie badań molekularnych w MPN BCR-ABL(-)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Warszawa)
14.40–15.00 Czerwienica prawdziwa — możliwości terapeutyczne u chorych opornych / nietolerujących hydroksykarbamidu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (Poznań)
15.00–15.20 Powikłania zakrzepowe u pacjentów z MPN BCR-ABL(-)
dr hab. n. med. Jacek Treliński (Łódź)
15.20–15.40 Konwencjonalne i nowe czynniki rokownicze w MF
prof. dr hab. n .med. Andrzej Hellmann (Gdańsk)
15.40–16.00 MDS — wybór terapii pierwszoliniowej u pacjentów z MDS wysokiego ryzyka
dr hab. n. med. Lidia Gil (Poznań)
16.00–16.30 Dyskusja
16.30–16.45 Przerwa na kawę
16.45–19.30 Postępy w onkohematologii w ostatnich 5 latach — sesja edukacyjna
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa), prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec(Wrocław)
16.45–17.10 Przewlekła białaczka limfocytowa
prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec (Wrocław)
17.10–17.30 Chłoniak Hodgkina
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
17.30–17.55 Chłoniaki nie-Hodgkina
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
17.55–18.15 Szpiczak plazmocytowy
prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak (Warszawa)
18.15–18.40 Ostre białaczki
prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódż)
18.40–19.00 Przewlekła białaczka szpikowa
dr hab. n. med. Tomasz Sacha (Kraków)
19.00–19.20 Onkohematologia dziecięca
dr n. med. Joanna Trelińska (Łódź)
19.20–19.30 Dyskusja
19.30 Spotkanie Rady Redakcyjnej czasopisma „Hematologia”
20.00 Kolacja w hotelu Sheraton

9.00–10.00 Sesja edukacyjna – Jak poprawić odległe wyniki leczenia ostrych białaczek?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
9.009.15 Aktualne zalecenia terapeutyczne u pacjentów z ALL  - rola leczenia podtrzymującego
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel (Gliwice)
9.159.30 Jak zmniejszyć ryzyko nawrotu AML po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych w AML - leczenie przedtransplantacyjne
dr hab.med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)
9.309.45 Jak zmniejszyć ryzyko nawrotu AML po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych - leczenie potransplantacyjne
dr hab.med. Lidia Gil (Poznań)
9.4510.00 Leczenie podtrzymujące u pacjentów z AML : za i przeciw
dr med. Kazimierz Hałaburda (Warszawa)
10.15–11.15 Sesja satelitarna BMS –,,Pacjent z PBSz i chorobami współistniejącymi”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
10.1510.40 Ocena wpływu II generacji IKT na częstość występowania zdarzeń niepożądanych – doświadczenia polskich ośrodków
prof. nadzw. dr hab. n. med.  Joanna Góra-Tybor (Warszawa)
10.4011:05 Zespół metaboliczny i choroby układu sercowo-naczyniowego w kontekście wyboru IKT II generacji
dr hab. n. med. Tomasz Sacha (Kraków)
11:0511:15 Dyskusja
11:1511.30 Przerwa na kawę
11.30–12.30 Sesja edukacyjna –  Co nowego w zastosowaniu  granulocytarnych czczyników wzrostu? Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław), dr n. med. Piotr Boguradzki (Warszawa)
11.3011:55 Czy nowe opcje terapeutyczne w prewencji neutropenii wnoszą korzyść dla pacjentów?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
11:5512:20 Przegląd najnowszych doniesień dotyczących zastosowania biosymilarów w mobilizacji komórek krwiotwórczych
dr n. med. Piotr Boguradzki (Warszawa)
12:2012:30 Dyskusja
12.45–13.45 Postępy w terapii celowanej ukierunkowanej patogenetycznie w ostatnich 5 latach — sesja edukacyjna
Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa), dr n. med. Tomasz Stokłosa (Warszawa)
12.45–13.10 Nowotwory układu chłonnego
prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa)
13.10–13.35 Nowotwory układu krwiotwórczego
dr  n. med. Tomasz Stokłosa (Warszawa)
13.35–13.45 Dyskusja
13.45–14.30 Lunch
14.30–15.30 Sesja satelitarna firmy Novartis. Pakiet onkologiczny a chory na CML
Przewodniczący: prof. dr n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
14.30–14.45 Uwarunkowania prawne oraz założenia teoretyczne Pakietu Onkologicznego  
mec. Adam Twarowski
14.45–15.15 Jak rozliczyć pacjenta hematologicznego w ramach pakietu onkologicznego
Rafał Janiszewski
15.15–15.30 Pacjent z CML – opis przypadku w oparciu o nowe procedury rozliczenia 
lek. med. Elżbieta Patkowska (Warszawa)
15.45–16.45 Leczenie wspomagające i odrębności postępowania u chorych w wieku podeszłym — sesja edukacyjna
Przewodniczący: dr n. med. Katarzyna Budziszewska (Warszawa), dr hab. n. med. Anna Czyż (Poznań), dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
15.45–16.05 Całościowa ocena geriatryczna — jak ją zastosować w codziennej praktyce klinicznej?
dr n. med. Katarzyna Budziszewska (Warszawa)
16.05–16.25 Toksyczność a indywidualizacja chemioterapii u osób w starszym wieku
dr hab. n. med. Anna Czyż (Poznań)
16.25–16.45 Profilaktyka nudności i wymiotów
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
16.45–17.00 Przerwa na kawę
17.00–18.00 Postępy w hemostazie w ostatnich 5 latach — sesja edukacyjna
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań), prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
17.00–17.20 Trombofilie i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań)
17.20–17.45 Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
17.45–18.00 Dyskusja
18.00–19.15 Postępy w transplantologii w ostatnich 5 latach – sesja edukacyjna
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice), dr n. med. Kazimierz Hałaburda (Warszawa)
18.00–18.30 Postępy transplantacji komórek krwiotwórczych i terapii komórkowych
dr n. med. Kazimierz Hałaburda (Warszawa)
18.30–19.00 Milion transplantacji komórek krwiotwórczych na świecie
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)
19.00–19.15 Dyskusja
20.00 Kolacja