Informacje ogólne

Termin:
15-17 maja 2015 roku

Miejsce:
Sopot
Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton
ul. Powstańców Warszawy 10

Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne

Uczestnictwo:
Zaproszenie na konferencję w gestii przedstawicieli firm sponsorskich


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lubosób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).