Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Edukacyjnej Czasopisma „Hematologia”, która odbędzie się w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 20–22 czerwca 2014 roku. W czasie spotkania przedstawimy aktualne wytyczne diagnostyczne i lecznicze chorób hematologicznych i zaburzeń hemostazy oraz perspektywy zastosowania hematologii doświadczalnej w praktyce klinicznej.

Mam nadzieję, że dobór tematów sesji plenarnych i satelitarnych oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawą, że nasza konferencja okaże się interesująca oraz dostarczy Państwu okazji do wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej.

Licząc na Państwa aktywny udział w konferencji, pozostaję z wyrazami szacunku.


Redaktor naczelny „Hematologii”
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha