Informacje ogólne

Termin:
20-22 czerwca 2014 roku

Miejsce:
Sopot
Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton
ul. Powstańców Warszawy 10

Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostanie przyznanych 5 punktów edukacyjnych.

Uczestnictwo:
Zaproszenie na konferencję w gestii przedstawicieli firm sponsorskich
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lubosób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).