Program

Piątek, 28 czerwca 2013 roku

13.00–13.30 Lunch
13.30–15.30 Sesja edukacyjna. Zaburzenia hemostazy
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań), 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa),
prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź),
dr hab. n. med. Jacek Treliński (Łódź)
13.30–13.55 Nowe leki przeciwkrzepliwe w profilaktyce i leczeniu żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej
  prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań)
13.55–14.20 Nadpłytkowość a powikłania zakrzepowo-zatorowe
  dr hab. n. med. Jacek Treliński (Łódź)
14.20–14.45 Małopłytkowość w ciąży
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź)
14.45–15.10 Czy znamy hemofilię B
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
15.10–15.30 Dyskusja
15.30–15.45 Przerwa na kawę
15.45–16.45 Sesja satelitarna firmy Amgen. Maksymalizacja efektów chemioterapii
u chorych na chłoniaki
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
15.45–16.15 How to reduce impact of FN on effective chemotherapy delivery
— results from the newest studies (IMPACT NHL)
  prof. Ruth Pettengell (Londyn)
16.15–16.35 Czy i jak stosować G-CSF u pacjentów hematologicznych leczonych R-CHOP
— wybrane przypadki kliniczne
  dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha (Gdynia)
16.35–16.45 Dyskusja
16.45–17.00 Przerwa na kawę
17.00–19.00 Sesja edukacyjna. Chłoniaki
  Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice),
prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa),
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
17.00–17.30 Chłoniaki strefy brzeżnej — optymalna sekwencja leczenia
  dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)
17.30–18.00 Choroba Waldenstroma — czy na pewno chłoniak indolentny? 
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)
18.00–18.30 Allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych
na chłoniaki — komu, kiedy i jak?
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)
18.30–19.00 Dyskusja
19.30 Kolacja w Sheraton Sopot Hotel

 

Sobota, 29 czerwca 2013 roku

9.00–10.00 Sesja satelitarna firmy Celgene. Przegląd wybranych przypadków pacjentów ze szpiczakiem mnogim i zespołem mielodysplastycznym
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa),
dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak (Łódź)
9.00–9.20 Pacjent z nawrotowym szpiczakiem mnogim leczony LEN+DEX przez 128 miesięcy
  dr hab. n. med. Marek Hus (Lublin)
9.20–9.40 Pacjent z nawrotowym szpiczakiem mnogim i polineuropatią obwodową leczony LEN+DEX
  dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak (Łódź)
9.40–10.00 Pacjent z MDS niższego ryzyka z delecją 5q leczony LEN
  dr n. med. Aleksandra Butrym (Wrocław)
10.00–11.25 Sesja satelitarna firmy Novartis. Korzyści z zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych terapii w leczeniu PBSz i mielofibrozy
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa),
dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Łódź)
10.00–10.15 Nilotynib — głębsza i szybsza odpowiedź na leczenie u nowo zdiagnozowanych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w świetle badania ENESTnd 
  dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Łódź)
10.15–10.40 Korzyści ze zmiany terapii z imatynibu na silny inhibitor TKI — nilotynib
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
10.40–11.05 Zarządzanie działaniami niepożądanymi po zastosowaniu TKIs w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (Poznań)
11.05–11.25 Odległe efekty terapeutyczne Ruksolitynibu — 3-letnie obserwacje badań
COMFORT I i COMFORT II 
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
 
11.25–12.25 Sesja satelitarna firmy Takeda. Nowe metody leczenia chłoniaków CD30+
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha (Gdynia)
11.25–11.45 Leczenie opornego i nawrotowego chłoniaka Hodgkina
  dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha (Gdynia)
11.45–12.05 Oporny chłoniak Hodgkina — prezentacja przypadku klinicznego 
  lek. med. Michał Taszner (Gdańsk)
12.05–12.25 Nowe możliwości leczenia chłoniaka anaplastycznego
  dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny (Olsztyn)
12.25–13.25

 
Sesja satelitarna firmy BMS. Jak zoptymalizować leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej? Znaczenie indywidualizacji terapii w osiąganiu
długoterminowych efektów leczenia.
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
12.25 -12.55 Czy naprawdę personalizacja terapii za pomocą IKT u chorych z PBSz nie jest potrzebna?
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski(Poznań)
12.55 -13.25 Znaczenie szybkiej i głębokiej odpowiedzi w leczeniu PBSz
  Lek. med. Agnieszka  Kołkowska - Leśniak (Warszawa)
13.25–14.00 Lunch
14.00–15.00  Sesja satelitarna firmy Mundipharma 
  Postępy w leczeniu chorób limfoproliferacyjnych u osób starszych
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
14.00–14.20 Optymalizacja leczenia 1 linii w chłoniakach indolentnych
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
14.20–14.40 Jaki schemat leczenia zaproponować osobie starszej z MCL
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
14.40–15.00 Wyzwania w leczeniu CNS u osób starszych w przebiegu ALL
  prof. nadzw. dr hab. n. med.Sebastian Giebel (Gliwice)
15.0017.00 Sesja edukacyjna. Nowotwory układu krwiotwórczego
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Łódź)
  dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)
  dr n. med. Anna Czyż (Poznań)
15.00–15.30
Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w nowotworach 
  mieloproliferacyjnych BCR/ABL (-)
  dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Łódź)
15.30–16.00 Leczenie ostrych białaczek u osób w podeszłym wieku
  dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)
16.00–16.30
Współczesne możliwości intensywnego leczenia starszych chorych na nowotwory  
  hematologiczne — czynniki ryzyka, kryteria kwalifikacji i zasady prowadzenia terapii
  dr n. med. Anna Czyż (Poznań) 
16.30–17.00 Dyskusja
20.00 Kolacja