Informacje ogólne

Termin
28–30 czerwca 2013 roku

Miejsce
Centrum konferencyjne hotelu Sheraton
ul. Powstańców Warszawy 10

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lubosób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).