Program

III Konferencja Edukacyjna czasopisma „Hematologia”, Sopot 21-23.09.2012 r. 

 

Piątek, 21.09, godz: 14.00 – 19.30

13:30 - 14:00  Lunch

 

14:00 - 16:00  Sesja edukacyjna - Chłoniaki

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek (Warszawa),

prof. nadzw.  dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)

dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)

14:00 – 14:30 Diagnostyka hematopatologiczna chłoniaków szarej strefy 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

14:30 – 15:00 Diagnostyka  i leczenie chłoniaków pozawęzłowych 

prof. nadzw.  dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

15:00 – 15:30 Etiologia infekcyjna chłoniaków 

dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

15:30 – 16.00 Dyskusja

 

16.00 – 17.00 Sesja satelitarna firmy Sanofi. Postępy w mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak

16.00–16.25 Rola układu odporności nieswoistej w mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych — implikacje kliniczne

prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak 

16.25–16.50 Miejsce pleryksaforu w obecnej praktyce klinicznej mobilizacji komórek krwiotwórczych

dr n. med. Grzegorz W. Basak

16.50–17.00 Dyskusja

 

17.00 - 17.30 Przerwa na kawę

 

17:30 – 19:30  Sesja edukacyjna - Hematologia doświadczalna: „from lab to the bedsisde”

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa)

dr n. med. Tomasz Stokłosa (Warszawa)

17:30 – 18:00 Próby potęgowania przeciwnowotworowego działania rytuksymabu 

prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb (Warszawa)

18:00 – 18:30 Inhibitory szlaków zależnych od receptora B-komórkowego w terapii chłoniaków

prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa)

18:30 – 19:00 Nowe badania nad molekularną patogenezą  przewlekłej białaczki szpikowej - czy zbliżają nas do wyleczenia PBSz?

dr n. med. Tomasz Stokłosa (Warszawa)

19:00 – 19:30 Dyskusja

 

19.30 Poczęstunek w hotelu Sheraton

 

Sobota, 22.09, godz: 09.00 – 18.30:

09:00 – 10:00 Sesja Satelitarna firmy Celgene. Przegląd wybranych przypadków pacjentów ze szpiczakiem mnogim, zespołem mielodysplastycznym lub AML

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

9.00–9.10 Pacjent z nawrotowym szpiczakiem mnogim leczony LEN+DEX przez 36 miesięcy

dr n. med. Ewa Stefanko

9.10–9.20 Pacjent z nawrotowym szpiczakiem mnogim i ciężką niewydolnością nerek leczony LEN+DEX

dr n. med. Agnieszka Kopacz

9.20–9.30 Pacjent z zespołem mielodysplastycznym — ryzyko nawrotu w wyniku odstawienia leczenia azacytydyną

dr n. med. Małgorzata Całbecka

9.30–9.40 Pacjent z ostrą białaczką szpikową leczony azacytydyną przez 36 miesięcy

dr n. med. Krzysztof Mądry

9.40–10.00 Dyskusja i wnioski

 

10:00 – 11:30 Sesja medyczna firmy Bristol-Myers Squibb

Przewodniczący: prof. dr hab.. n. med. Krzysztof Lewandowski

10.00–10.45 Elotuzumab w terapii szpiczaka mnogiego

prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

10.45–11.30 Bristol Myers Squibb — nowe cząsteczki w hematologii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann

 

11:30 – 13:00  Sesja edukacyjna — Przewlekła Białaczka Szpikowa.

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

11:30 – 12:30 Czy możliwe jest odstawienie leczenia w CML?

11:30 – 12:00 Pro

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann

12:00 – 12.30 Kontra

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

12:30 – 13:00 Sesja satelitarna firmy Novartis

12:30 – 13:00 „Osteomielofibroza – nowe podejście terapeutyczne, nowe nadzieje”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00 – 16:00  Sesja edukacyjna - Transplantologia

Przewodniczący:  prof. nadzw. dr hab. n. med.  Sebastian Giebel (Gliwice)

 dr hab. n. med.  Krzysztof Giannopoulous (Lublin)

dr n. med. Anna Czyż (Poznań)

14:00 – 14:30 Rola auto i allo- HSCT w chorobach nowotworowych układu chłonnego

prof. nadzw. dr hab. n. med.  Sebastian Giebel

14:30 – 15:00 Rola auto- i allo-HSCT w przewlekłej białaczce limfocytowej i szpiczaku plazmocytowym

dr hab. n. med.  Krzysztof Giannopoulous

15:00 – 15:30 Rola auto- i allo-HSCT w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego

dr n. med. Anna Czyż

15:30 – 16:00 Dyskusja

 

16:00 – 16:30 Przerwa na kawę

 

16:30 – 18:30  Sesja edukacyjna - Zaburzenia hemostazy

Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź)

16:30 – 17:00 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w świetle nowych zaleceń ACCP 2012

prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska

17:00 – 17:30 Diagnostyka i leczenie pierwotnej immunologicznej małopłytkowości

prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski

17:30 – 18:00 Dziś i jutro leczenia hemofilii

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

18:00 – 18:30 Dyskusja

 

19.30 Kolacja w hotelu Grand