Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha