Uczestnictwo

Zaproszenia na Konferencję są w gestii przedstawicieli firm sponsorskich.