Program

Piątek, 24 czerwca 2011 roku

 

Rejestracja uczestników od godz. 11.30.

 

13.00–14.00 Lunch

 

14.00–15.00 Sesja satelitarna firmy Roche

Leczenie podtrzymujące w chłoniakach indolentnych

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)

14.00–14.30 Leczenie podtrzymujące w I linii

dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha (Łódź)

14.30–15.00 Leczenie podtrzymujące w II linii

dr n. med. Ewa Lech-Marańda (Warszawa)

 

15.00–16.30 Sesja edukacyjna

Chłoniaki

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa), dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)

15.00–15.30 Optymalizacja leczenia chorych z DLBCL

dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)

15.30–16.00 Mikrośrodowisko komórek Reed-Sternberga jako cel terapeutyczny

dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa)

16.00–16.30 Dyskusja

 

16.30–17.00 Przerwa na kawę

 

17.00–18.00 Sesja satelitarna firmy Novartis

Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej: stan obecny i perspektywy na przyszłość

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk)

17.00–17.30 Aktualizacja doniesień dotyczących leczenia CML z ASCO/EHA 2011

dr n. med. Joanna Góra-Tybor (Łódź)

17.30–18.00 Co możemy obecnie osiągnąć w leczeniu CML, jaki powinien być ostateczny cel leczenia?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk)

 

18.00–19.30 Sesja edukacyjna

Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne BCR-ABL1 (–)

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk), dr n. med. Tomasz Sacha (Kraków)

18.00–18.30 Diagnostyka i czynniki rokownicze przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL1 (–)

dr n. med. Jacek Treliński (Łódź)

18.30–19.00 Leczenie przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych BCR-ABL1 (–)

dr n. med. Tomasz Sacha (Kraków)

19.00–19.30 Dyskusja

 

20.00 Kolacja dla uczestników Konferencji (Sala Balowa Hotelu Sheraton - obowiązuje strój nieformalny)

 

Sobota, 25 czerwca 2011 roku

11.00–13.00 Sesja satelitarna firmy Celgene

Nowe perspektywy leczenia zespołów mielodysplastycznych

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa),

dr n. med. Haifa Kathrin Al-Ali (Lipsk)

11.00–11.30 Zespoły mielodysplastyczne — praktyczne aspekty rozpoznawania i kwalifikacji do leczenia

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)

11.30–12.00 Optimization of azacitidine use in higher risk MDS patients

dr n. med. Haifa Kathrin Al-Ali (Lipsk)

12.00–12.30 MDS Cases presentation

dr n. med. Krzysztof Mądry (Warszawa)

12.30 - 13.00 REMARC - aktualny stan badania klinicznego na świecie i w Polsce

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)

 

13.00–14.00 Lunch

 

14.00–15.00 Sesja satelitarna firmy BMS

Nowe wyzwania w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk),

14.00–14.30 Skuteczność TKI II generacji w I i II linii leczenia CML

dr n. med. Witold Prejzner (Gdańsk)

14.30–15.00 Problematyka adherence i możliwości poprawy w CML

prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki (Kraków)

 

15.00–16.30 Sesja edukacyjna

Przewlekła białaczka limfocytowa i szpiczak plazmocytowy

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki (Kraków), dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa)

15.00–15.30 Leczenie konsolidujące i podtrzymujące w przewlekłej białaczce limfocytowej

dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos (Lublin)

15.30–16.00 Leczenie konsolidujące i podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowym

dr n. med. Krzysztof Jamroziak (Łódź)

16.00–16.30 Dyskusja

 

16.30–17.00 Przerwa na kawę

 

17.00–18.00 Sesja satelitarna firmy Amgen

Rola granulocytarnych czynników wzrostu przy stosowaniu intensywnych chemioterapii w hematologii

Przewodniczą: dr hab. n. med.  Jan Maciej Zaucha (Gdynia)

17:00 – 17:30 Rola granulocytarnych czynników wzrostu przy stosowaniu intensywnych chemioterapii w hematologii

dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)

17:30 – 18:00 G-CSF przy intensywnych schematach chemioterapii w hematologii - prezentacja przypadków

dr n. med. Anna Czyż (Poznań)


18.00–19.30 Sesja edukacyjna

Leczenie wspomagające

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź), dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha (Gdynia)

18.00–18.30 Profilaktyka i leczenie zakażeń grzybiczych u chorych poddawanych przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych

dr n. med. Anna Czyż (Poznań)

18.30–19.00 Kliniczne zastosowanie płytkotwórczych czynników wzrostu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź)

19.00–19.30 Dyskusja

 

20.00 Spotkanie towarzyskie dla uczestników Konferencji (Hotel Sofitel Grand Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12/14 - obowiązuje strój nieformalny)

 

Niedziela, 26 czerwca 2011 roku

 

Wyjazd uczestników Konferencji (dla uczestników przebywających w hotelu Sheraton doba hotelowa kończy się o godz. 12.00)