Program

PIĄTEK, 10 września 2010 roku.

13.30-14.30 Zakwaterowanie i rejestracja uczestników, lunch
SESJA DYDAKTYCZNA I
Choroby układu chłonnego
14:30-15:00 Indywidualne podejście terapeutyczne w przewlekłej białaczce limfocytowej
- Krzysztof Warzocha
15:00-15:30 Optymalizacja leczenia chłoniaka Hodgkina z wykorzystaniem badania PET/CT
- Jan Maciej Zaucha
15:30-16:00 Postępowanie w chłoniakach u chorych z przebytą lub czynną infekcją wirusową (HBV, HCV, HIV)
Ewa Kalinka-Warzocha
16:00-16:30 Rola transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
Maria Adamczyk-Cioch
16:30-16:45 Dyskusja
16:45-17:15 Przerwa
SESJA DYDAKTYCZNA II
Leczenie wspomagające
17:15-17:45 Profilaktyka i leczenie infekcji bakteryjnych u chorych z neutropenią
Ewa Lech-Marańda
17:45-18:15 Profilaktyka i leczenie infekcji grzybiczych u chorych z neutropenią
Agnieszka Wierzbowska
18:15-18:45 Leczenia niedokrwistości towarzyszącej nowotworom układu krwiotwórczego i zapobieganie powikłaniom potransfuzyjnym
Anna Czyż
18:45-19:15 Profilaktyka i leczenie zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego wywołanych chemioterapią
Barbara Nasiłowska
19:15-19.30 Dyskusja
20:00    Kolacja

SOBOTA, 11 września 2010 roku.
10:00-11:00 SESJA SATELITARNA FIRMY CELGENE
Przewodniczący sesji – Krzysztof Warzocha 
Krajowe wytyczne dotyczące leczenia zespołów mielodysplastycznych (MDS)
Krzysztof Mądry

Leczenie opornych, nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego
Krzysztof Jamroziak

Prezentacja przypadków klinicznych
Tomasz Szpila
11:00-11:15 Przerwa
11:15-12:15 SESJA SATELITARNA FIRMY AMGEN
Rekombinowane czynniki wzrostu- ich miejsce we współczesnej hematologii
Przewodniczący sesji: - Krzysztof Warzocha

Świadomość stosowania granulocytarnych czynników wzrostu w aktualnej
praktyce
- Jan Maciej Zaucha

Cele leczenia niedokrwistości wywołanej chemioterapią i aktualne zalecenia
do stosowania ESA w chorobie nowotworowej
- Ewa Kalinka-Warzocha

Współczesne zasady rozpoznawania i leczenia ITP
- Jerzy Windyga
 
12:15-12:30 Przerwa
12:30-13:30 SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS
Przewodniczący sesji: Andrzej Hellmann

Znaczenie głębokości i szybkości uzyskiwania odpowiedzi molekularnej w
leczeniu CML - Andrzej Hellmann

Przewlekła białaczka szpikowa: kryteria wyboru inhibitora TKI II generacji w
leczeniu CML w przypadku oporności i/lub nietolerancji imatynibu -
Aleksander Skotnicki
13:30-14:30 Przerwa na lunch
SESJA DYDAKTYCZNA III
Choroby układu krwiotwórczego
14:30-15:00 Indywidualne podejście terapeutyczne w ostrej białaczce limfoblastycznej u dorosłych
Sebastian Giebel
15:00-15:30 Perspektywy terapii celowanej w ostrej białaczce szpikowej
Sebastian Grosicki
15:30-16:00 Nowe biomarkery i potencjalne cele terapeutyczne w ostrej białaczce limfoblastycznej i w chłoniakach
Przemysław Juszczyński
16:00-16:30 Aktualne wytyczne lecznicze w przewlekłej białaczce szpikowej —Joanna Góra-Tybor
16:30-16.45 Dyskusja
16:45-17:15 Przerwa
SESJA DYDAKTYCZNA IV
Zaburzenia hemostazy
17:15-17:45 Zasady rozpoznawania i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Krystyna Zawilska
17:45-18:15 Zasady rozpoznawania i leczenia zespołów mikroangiopatii zakrzepowej
Krzysztof Chojnowski
18:15-18:45 Zasady rozpoznawania i leczenia autoimmunologicznej małopłytkowości
Maria Podolak-Dawidziak
18:45-19:15 Zasady rozpoznawania i leczenia choroby von Willebranda
Jerzy Windyga
19.15-19:30 Dyskusja
20:30  Kolacja
   

NIEDZIELA, 12 września 2010 roku.
Wyjazd uczestników konferencji