Informacje ogólne

Termin

10–12 września 2010 roku
 

Miejsce

Gdańsk
Hotel Hilton
Targ Rybny 1
 

Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub
osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z
dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz.
1570).